TELEFOANE UTILE
Primar: 0722.676.161
Viceprimar: 0722.220.518
Secretar: 0720.529.580
Tel/Fax: 0244.485.012
0244.485.500
Email:
primaria_sirna@yahoo.com
AUDIENTE
Primar: Luni: 900-1300
Viceprimar: Marti: 900-1300
Secretar: Vineri: 1000-1300
Program
Luni-Joi:  800-1600
Vineri: 800-1300
Acte necesare persoane juridice

Ultima actualizare: 2016-09-28


 

Inscriere auto persoane juridice

Documente necesare:

 • Declaratie de impunere - model ITL 005
 • Copie carte de identitate auto
 • Copie certificat fiscal de la fostul proprietar sau certificat inregistrare al societatii vanzatoare( cu obiectul de activitate comert cu auto)
 • Copie dupa act de proprietate( Contract de vanzare-cumparare, factura, contract de leasing,etc). Acesta trebuie sa fie inregistrat la primaria unde a avut domiciliul vehiul proprietar( pentru cele uzate)
 • In cazul vehiculelor dobandite din strainatate documentele vor fi traduse
 • Dosar cu sina
 • Toacte actele in copie vor fi semnate pentru conformitate cu originalul

Inscrierea mijloacelor de transport de peste 12 tone

Documente necesare:

 • Declaratie de impunere - model ITL 006
 • Dovada tipului de suspensie eliberata de Registrul Auto Român(R.A.R.)
 • Copie carte de identitate auto
 • Copie certificat fiscal de la fostul proprietar sau certificat inregistrare al societatii vanzatoare( cu obiectul de activitate comert cu auto)
 • Copie dupa act de proprietate( Contract de vanzare-cumparare, factura, contract de leasing,etc). Acesta trebuie sa fie inregistrat la primaria unde a avut domiciliul vehiul proprietar( pentru cele uzate)
 • In cazul vehiculelor dobandite din strainatate documentele vor fi traduse
 • Dosar cu sina
 • Toacte actele in copie vor fi semnate pentru conformitate cu originalul

 


 

Radiere auto persoane juridice

Documente necesare:

 • Cerere
 • Copie act identitate a cumparatorului
 • 5 copii semnate pentru conformitate cu originalul ale actului de instrainare
 • Copie fisa de inmatriculare + original pentru viza

 


 

Inscriere teren persoane juridice

Documente necesare:

 • Declaratie de impunere teren - model ITL 004(vizata la registrul agricol)
 • Copie act proprietate(Contract vanzare-cumparare, contract schimb, etc) din care sa rezulte categoria de folosinta a terenului
 • Planuri/schite
 • Copie extras carte funciara
 • Copie incheiere autentificare
 • Copie acte societate(certificat inregistrare, statut)
 • Declaratie pe propria raspundere cu conturile si bancile cu, care lucreaza societatea
 • Toate actele in copie vor fi semnate pentru conformitate cu originalul

 


Inscriere cladiri persoane juridice

Documente necesare:

 • Declaratie de impunere - model ITL 002
 • Copie act dobandire/construire ( In cazul documentelor de dobandire din care nu rezula separat valoarea cladirii, separat valoarea terenului este necesara depunerea unu raport de evaluare)
 • Copie extras carte funciara
 • Copie incheiere autentificare
 • Raport de evaluare insotit de dovada inregistrarii la Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România ( A.N.E.V.A.R.) in cazul cladirilor mai vechi de 5 ani
 • Copie acte societate (certificat inregistrare, statut)
 • Declaratie pe propria raspundere cu conturile si bancile societatii 
 • Toate actele in copie vor fi semnate pentru conformitate cu originalul

NOTA:

Actele societatii, respectiv copie dupa certifcatul de inregistrare si status, precum si declaratia cu conturile si bancile societatii, se depun o singura data, atunci cand se declara primul bun supus impozitarii

In cazul instrainarii de terenuri sau cladiri, toate obligatiile datorate bugetului local, inclusiv amenzile, trebuie achitate la zi, iar pentru bunul care se instraineaza, impozitul se achita pentru intreg anul

In cazul instrainarii imobilelor se depune copia actului de instrainare si declaratii rectificative